Davranış Kuralları

 

Şirket kültürümüzün temelini oluşturan KIRCHHOFF Ecotec GmbH'nin değerleri, bu davranış kurallarının temelidir. Bu değerler, günlük alışkanlıklarımızı etkiler.

İşbu davranış kuralları, buna daha özel bir ek sağlar.

Davranış kurallarının eksiksiz olduğu ileri sürülmemektedir. Bu da, kuralların yeterli olmayacağı ve personelin değerler ile kendi sağduyularına güvenmesi veya tavsiye alması gereken birtakım durumlar olacağı anlamına gelir.

İşbu davranış kuralları KIRCHHOFF Ecotec GmbH , KIRCHHOFF FAUN Group , ZOELLER Group, HidroMak şirketleri için geçerlidir ve diğer tüm KIRCHHOFF Ecotec kılavuzları için bir çatı oluşturur. KIRCHHOFF Ecotec, tüm kademelerdeki çalışanlardan ve KIRCHHOFF Ecotec, FAUN veya ZOELLER, HidroMAK  bünyesinde satış temsilcileri, danışmanlar ve diğer iş ortakları olarak çalışan tüm çalışanlardan davranış kurallarına uymalarını beklemektedir.

 KIRCHHOFF Ecotec GmbH'nin yerel yasaları veya iç kuralları, davranış kurallarında tanımlanandan daha kapsamlı hükümler öngörüyorsa, bunlar öncelikli olacak ve bu hükümlere uyulacaktır.. Görevlerinin icrasına ilişkin geçerli olan yasaların yanı sıra çalışanlar, bu davranış kurallarını bilip anlamak ve her açıdan bu yönetmeliklere uymaktan sorumludur.

KIRCHHOFF Ecotec'in tüm müdürleri/yöneticileri, rol modelleri olarak davranış kurallarına uygun hareket ederler. Yöneticiler, kendilerine bağlı olan çalışanları davranış kuralları hakkında bilgilendirmek ve davranış kurallarına uyma konusunda çalışanları destekleyerek durumu izlemekle yükümlüdür.

İşbu davranış kurallarının içeriği, yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin sorularınız veya bu konularda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, lütfen doğrudan amirinizle görüşün.

Bu davranış kurallarına uyulmaması hoş karşılanmayacaktır ve işverenin disiplin işlemi başlatmasına yol açabilir.

Tüm personelden, bu davranış kurallarının ihlali ile karşı karşıya kaldıklarında derhal harekete geçmeleri istenmektedir. Bu durumlar, doğrudan amire veya Etik Kurulu üyelerine bildirilebilir.

 

Davranış Kuralları Unsurları

 

 

Dolandırıcılık ve Yolsuzluk

Doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla rüşvet ya da yasa dışı ödeme almayı, bu tür ödemeler yapmayı veya almayı ya da herhangi bir şekilde yolsuzluk yapmayı reddediyoruz.

 

Şirket Varlıklarını Güvenceye Alma

KIRCHHOFF Ecotec GmbH'nin hem maddi hem de manevi mülk ve kaynaklarına saygı duyuyor bunları koruyoruz ve bunları yasa dışı amaçlar için kullanmıyoruz.

İş girişimlerimizi, uzun vadeli düşünüyoruz. Amacımız, şirketin varlıklarını artırmaktır.

 

Hediyeler ve Davetiyeler

İşle ilgili hediyelerin, yemeklerin ya da eğlencenin makul ve uygun olmasını sağlıyoruz ve herhangi bir iş kararını haksız yere etkileme ya da bağımsızlığımız veya kararlarımızdan ödün verilmesine neden olma ihtimalleri olması durumunda asla bunları önermiyor ya da kabul etmiyoruz.

 

Çıkar Çatışması

Kişisel çıkarlarımızın veya faaliyetlerimizin, KIRCHHOFF Ecotec GmbH'nin amaçları ile çatışabileceği veya çatışma içinde gibi gözükebileceği durumlardan kaçınmaya çalışıyoruz.

Rekabet

Fiyat, kalite ve hizmete dayalı akıllı rekabete bağlıyız ve rekabet avantajımızı sadece yasal yollarla sürdürüyoruz. Rekabette, KIRCHHOFF Ecotec GmbH şirketinin genel kapasitesini arttırmak amacıyla hareket ediyoruz.

İletişim ve Raporlama

Şirket hakkında hızlı ve kesin bilgi sağlıyoruz. Usulüne uygun olarak ve yanıltıcı bilgi vermeden bilgilendiriyoruz. Finansal raporlarımızın ve diğer raporlar ile kayıtların eksiksiz ve doğru olmasını sağlıyoruz. Hem iç hem de dış iletişimde dürüst, şeffaf ve güvenilir raporlar sağlıyoruz.

Gizli Bilgi

Gizli bilgileri güvende tutuyor ve yanlış ellere geçmesini engelliyoruz. İç ve dış iş ortaklarının haklarına saygı gösteriyoruz.

Üçüncü Taraf

Ticaret temsilcileriyle, üçüncü tarafların temsilcileriyle sadece davranış standartlarının, bizim davranış kurallarımıza uyması koşuluyla sözleşmeler yapıyoruz. 

Farklılık, çeşitlilik, standartlar

Tüm insanlara eşit davranıyor ve farklılıkları kabul ediyoruz. Çalışma standartlarına uyuyor ve örgütlenme özgürlüğüne saygı duyuyoruz.

İnsan Hakları

İnsan haklarını koruyor ve bunlara uyuyoruz.

Gizlilik

Her bireyin gizliliğine saygı duyuyor ve bu gizliliği koruyoruz, ayrıca veri koruma ve gizlilik yasalarına uyuyoruz

Ayrımcılık

Bizim için veya bizimle çalışan kişilere karşı herhangi bir tacize veya ayrımcılığa tahammül göstermiyoruz.

Sağlık ve Güvenlik

Bizim için veya bizimle çalışan kişilerin güvenliği ve sağlığı bizim için çok önemlidir.

Çevre

Çevrenin korunmasına derinden bağlıyız ve çevrenin korumasının geliştirilmesi konusunda sorumluluk üstleniyoruz.

Kalite

Yüksek kalite ve ürün güvenliği standartlarına uyuyoruz ve yüksek kaliteli ve güvenli ürünler üretmeye kararlıyız.

Müşteri odaklı

İç ve dış müşterilerimize her zaman saygıyla davranıyoruz.

Nihai hedefimiz, iç ve dış müşterilerimizin kalite, maliyet ve hizmet konusunda memnuniyetini sağlamaktır. İç ve dış müşteri memnuniyetini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. 

Teknoloji

Topluma hizmet eden yenilikçi ürünler, teknolojiler ve süreçler geliştiriyoruz.

Toplumsal sorumluluk

Çevremizdeki topluluğa saygılıyız, sosyal meselelerle ilgileniyoruz, kamuoyu tartışmalarına katılıyor ve paydaşlarımızla aktif bir diyaloğa giriyoruz.

Sponsorluk

Yasal ulusal ve uluslararası politika geliştirme faaliyetlerine katılıyoruz. Sponsorluğumuz şeffaftır.

×